Фотоотчёты

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça 5nji Aziýa oýunlaryň ýapylyş dabarasy
24.10.2017
353
V Aziada oýunlary - Gysga aralyga ýüzmek
24.10.2017
213
V Aziada oýunlary - Elektron sporty
24.10.2017
221
V Aziada oýunlary - 3x3 basketbol
23.10.2017
206
V Aziada oýunlary - Küşt
24.10.2017
329
V Aziada oýunlary - Ýeňil atletika
24.10.2017
204
V Aziada oýunlary - Bowling
24.10.2017
198
V Aziada oýunlary - Futzal
21.10.2017
214
V Aziada oýunlary - Agyr atletika
24.10.2017
318
V Aziada oýunlary - Welosport (trek)
24.10.2017
219
V Aziada oýunlary - Guşakly göreş
24.10.2017
183
V Aziada oýunlary - Taýboksy
21.10.2017
225
V Aziada oýunlary - Tans sporty
24.10.2017
294
V Aziada oýunlary - Bilýard sporty
24.10.2017
198
V Aziada oýunlary - Atly spoert (konkur)
23.10.2017
210
Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça 5nji Aziýa oýunlaryň açylyş dabarasy
21.10.2017
243